Individualios praktin?s pamokos V?tr?s Antanavi?i?t?s mini foto studijoje.

Studijinis portreto apšvietimas. Nuo klasikos iki k?rybinio portreto.
(model? atsivedate patys.)
1 užsi?mimas. Vienas šviesos šaltinis,
2 užsi?mimas. Du šviesos šaltiniai,
3 užsi?mimas. Trys šviesos šaltiniai,
Vieno užsi?mimo trukm? 2 val.
Užsi?mimai galimi tiek dienos metu, tiek ir vakare.
Užsi?mimai vyks mini foto studijoje.
Adresu: Maciulevi?iaus g. 51-406 (Karolinišk?se), Vilnius
registruotis el. paštu info@fotokursai.eu
Telefonas pasiteiravimui 861277660 V?tr? Antanavi?i?t?,
arba rašykite info@fotokursai.eu

Individual?s praktiniai užsi?mimai V?tr?s Antanavi?i?t?s foto studijoje.

[wppa type="photo" photo="358" size="600"][/wppa]
D?MESIO NAUJIENA!
Individual?s praktiniai užsi?mimai V?tr?s Antanavi?i?t?s foto studijoje.

Praktini? užsi?mim? studijoje temos:
Daikt? fotografavimas:
1 užsi?mimas. Stiklas,
2 užsi?mimas. Metalas,
3 užsi?mimas. Juvelyrika,
4 užsi?mimas. Maisto fotografija (vaisiai, daržov?s, kiti produktai)
6 užsi?mimas. Natiurmortas, kompozicija.
7 užsi?mimas. Dinamika natiurmorte (tykštantis vanduo, krentantys ? vanden? objektai).

Klasikinio studijinio portreto apšvietimas.
(Renkantis ši? tem?, model? atsivedate patys.)
1 užsi?mimas. Vienas šviesos šaltinis,
2 užsi?mimas. Du šviesos šaltiniai,
3 užsi?mimas. Trys šviesos šaltiniai,

Vieno užsi?mimo trukm? 2 val.
Užsi?mimai prasid?s iš karto po Nauj?j? met?, jums patogiu metu.
Užsi?mimai galimi tiek dienos metu, tiek ir vakare.
Užsi?mimai vyks mini foto studijoje adresu Maciulevi?iaus g. 51-406 (Karolinišk?se), Vilnius

Dovan? kuponus galite ?sigyti el. paštu info@fotokursai.eu
Kuponai galioja metus. Kupon? skai?ius ribotas.
Telefonas pasiteiravimui 861277660 V?tr?, arba rašykite info@fotokursai.eu

Seminaras kaip užsidirbti iš fotografijos ar dizaino internetu. Lapkri?io 15 d.

Seminaro tema: kaip dirbti su fotografij?, iliustracij?, video, garso pardavim? portalais (MICROSTOCK). Kaip užsidribti real? atlyginim? ir gauti pasyvias pajamas.
Jei j?s m?gstat fotografuoti o gal esate dizaineris, ta?iau nežinot kaip galima iš to pragyventi, tai šis seminaras Jums!
O gal jums atsibodo bendrauti su klientais, b?gioti ir fotografuoti renginius ir norisi ramesnio darbo? Arba tiesiog norisi papildomo uždarbio nusipirkti naujai aparat?rai ar išleisti kelion?ms.
Visai tai ?manoma, tereikia tur?ti fotoaparat? ir kompiuter? su programomis. Dizaineriams nereikia net fotoaparato.
Šis darbas neturi amžiaus cenzo. ?ia gali dirbti tiek labai jauni, tiek labai pagyven? žmon?s. Net jei j?s jau pensijoje, tai gali tapti puikia galimyb? prie jos prisidurti ir gyventi oriai. Lygiai taip pat, kaip ir studentams tur?ti sav? pajam?.
Toks darbas nuostabus tuo, kad nereikia bendrauti su užsakovais, darai tik tai k? nori daryti. Fotografijos ar iliustracijos dirba net tuomet, kai pats atostogauji ar tiesiog tuo metu neturi ?kv?pimo dirbti. Darbas visiškai legalus, su sutartimis. Rinka yra visas pasaulis.
Po seminaro yra galimyb? prisijungti prie uždaros grup?s FB ir eiti šiuo keliu kartu su kitais, užduoti klausimus ir gauti atsakymus.
Kursus veda V?tr? Antanavi?i?t?, turinti didel? patirt? šiame darbe.
Seminaro data: lapkri?io 15 d., antradienis Pradžia 18 val. Trukm? 3 val.
Vieta: Vilnius
Seminaro kaina 30 eur
B?TINA IŠANKSTIN? REGISTRACIJA (viet? skai?ius ribotas)
Registruotis reikia el.paštu: info@fotokursai.eu
tel. pasiteiravimui: 861277660 (V?tr?)

Renkama grup? ? I pakop? “Skaitmenin?s fotografijos pagrindai” nuo spalio 3 d.

I pakopa “Skaitmenin?s fotografijos pagrindai”
Renkama I pakopos grup? spalio 3 d., pirmadien? 18:00 val.
Kursai vyks pirmadien? 3 d., tre?iadien? 5 d. ir pirmadien? 10 d.

1 paskaita. Skaitmenin?s ir skaitmenin?s veidrodin?s aparat?ros funkcij? nagrin?jimas. Optikos (objektyv? aptarimas). Susipažinimas su fotografijos terminologija.
?vairi? efekt?, filtr? naudojimas fotografijoje.
Patarimai, kaip išsirinkti ger? fotoaparat? savo poreikiams.
Trukm? 2 val.

2 paskaita. Peizažo fotografavimas. Pagrindiniai kompozicijos principai. Trimat?s erdv?s k?rimas dvimat?je erdv?je. Apšvietimas ?vairiu paros metu.
Atsinešt? darb? perži?ra ir aptarimas.
Trukm? 2 val.

3 paskaita. Žmogaus fotografavimas lauke ir patalpoje. Pagrindiniai kompozicijos principai. Plan? suvokimas. ?vairaus apšvietimo pritaikymas.
Atsinešt? darb? perži?ra ir aptarimas.
Trukm? 2 val.

Kurs? kaina 75 EUR
B?tina išankstin? registracija.
Registruotis reikia el.paštu: info@fotokursai.eu
tel. pasiteiravimui: 861277660 (V?tr?)

Seminaras kaip užsidirbti iš fotografijos ar piešimo neiš?jus iš nam?! Rugs?jo 19 d.

Seminaro tema: kaip dirbti su fotografij?, iliustracij?, video ir garso pardavim? portalais (MICROSTOCK). Kaip užsidribti real? atlyginim? ir gauti pasyvias pajamas.
Jei j?s m?gstat fotografuoti o gal piešti, ta?iau nežinot kaip galima iš to pragyventi, tai šis seminaras Jums!
O gal jums atsibodo bendrauti su klientais, b?gioti ir fotografuoti renginius ir norisi ramesnio darbo? Arba tiesiog norisi papildomo uždarbio nusipirkti naujai aparat?rai ar išleisti kelion?ms.
Visai tai ?manoma, tereikia tur?ti fotoaparat? ir kompiuter? su programomis. Piešiantiems nereikia net fotoaparato.
Šis darbas neturi amžiaus cenzo. ?ia gali dirbti tiek labai jauni, tiek labai pagyven? žmon?s. Net jei j?s jau pensijoje, tai gali tapti puikia galimybe prie jos prisidurti ir gyventi oriai. Lygiai taip pat, kaip ir studentams ar tur?ti sav? pajam?. Taip pat neb?tina b?ti profesionalu.
Toks darbas nuostabus tuo, kad nereikia bendrauti su užsakovais, darai tik tai k? nori daryti. Fotografijos ar iliustracijos dirba net tuomet, kai pats atostogauji ar tiesiog tuo metu neturi ?kv?pimo dirbti. Darbas visiškai legalus, su sutartimis. Rinka yra visas pasaulis.
Seminaro data : rugs?jo 19 d., pirmadienis. Pradžia 18 val. Trukm? 3 val.
Vieta: Vilnius
Seminaro kaina 30 eur
Kursus veda V?tr? Antanavi?i?t?
B?TINA IŠANKSTIN? REGISTRACIJA (viet? skai?ius ribotas)
Registruotis reikia el.paštu: info@fotokursai.eu
tel. pasiteiravimui: 861277660 (V?tr?)

Seminaras kaip užsidirbti iš fotografijos ar dizaino internetu! Rugpj??io 23 d.

Seminaro tema: kaip dirbti su fotografij?, video, garso ir iliustracij? pardavim? portalais (microstock). Kaip užsidribti real? atlyginim? ir gauti pasyvias pajamas.
Jei j?s m?gstat fotografuoti o gal esate dizaineris, ta?iau nežinot kaip galima iš to pragyventi, tai šis seminaras Jums!
O gal jums atsibodo bendrauti su klientais, b?gioti ir fotografuoti renginius ir norisi ramesnio darbo? Arba tiesiog norisi papildomo uždarbio nusipirkti naujai aparat?rai ar išleisti kelion?ms.
Visai tai ?manoma, tereikia tur?ti fotoaparat? ir kompiuter? su programomis. Dizaineriams nereikia net fotoaparato.
Toks darbas nuostabus tuo, kad nereikia bendrauti su užsakovais, darai tik tai k? nori daryti. Fotografijos ar iliustracijos dirba net tuomet, kai pats atostogauji ar tiesiog tuo metu neturi ?kv?pimo dirbti. Darbas visiškai legalus, su sutartimis. Rinka yra visas pasaulis.
Seiminaro data : rugpj??io 23 d., antradienis. Pradžia 18 val. Trukm? 3 val.
Vieta: Vilnius
Seminaro kaina 30 eur
Kursus veda V?tr? Antanavi?i?t?
B?TINA IŠANKSTIN? REGITRACIJA (viet? skai?ius ribotas)
Registruotis reikia el.paštu: info@fotokursai.eu
tel. pasiteiravimui: 861277660 (V?tr?)

Papildomas seminaras kaip užsidirbti iš fotografijos neiš?jus iš nam?! Birželio 21d.

Kadangi pirmajame seminare netilpo visi norintys, skelbiamas antrasis, papildomas seminaras.
Seminaro tema: kaip dirbti su fotografij? ir iliustracij? pardavim? portalais (microstock). Kaip užsidribti real? atlyginim? ir gauti pasyvias pajamas.
Jei j?s m?gstat fotografuoti o gal piešti, ta?iau nežinot kaip galima iš to pragyventi, tai šis seminaras Jums!
O gal jums atsibodo bendrauti su klientais, b?gioti ir fotografuoti renginius ir norisi ramesnio darbo? Arba tiesiog norisi papildomo uždarbio nusipirkti naujai aparat?rai ar išleisti kelion?ms.
Visai tai ?manoma, tereikia tur?ti fotoaparat? ir kompiuter? su programomis. Piešiantiems nereikia net fotoaparato.
Toks darbas nuostabus tuo, kad nereikia bendrauti su užsakovais, darai tik tai k? nori daryti. Fotografijos ar iliustracijos dirba net tuomet, kai pats atostogauji ar tiesiog tuo metu neturi ?kv?pimo dirbti. Darbas visiškai legalus, su sutartimis. Rinka yra visas pasaulis.
Seiminaro data : birželio 21 d., antradienis. Pradžia 18 val. Trukm? 3 val.
Vieta: Vilnius
Seminaro kaina 30 eur
Kursus veda V?tr? Antanavi?i?t?
B?TINA IŠANKSTIN? REGITRACIJA (viet? skai?ius ribotas)
Registruotis reikia el.paštu: info@fotokursai.eu
tel. pasiteiravimui: 861277660 (V?tr?)

Seminaras kaip užsidirbti iš fotografijos neiš?jus iš nam?!

Seminaro tema: kaip dirbti su fotografij? ir iliustracij? pardavim? portalais (microstock). Kaip užsidribti real? atlyginim? ir gauti pasyvias pajamas.
Jei j?s m?gstat fotografuoti o gal piešti, ta?iau nežinot kaip galima iš to pragyventi, tai šis seminaras Jums!
O gal jums atsibodo bendrauti su klientais, b?gioti ir fotografuoti renginius ir norisi ramesnio darbo? Arba tiesiog norisi papildomo uždarbio nusipirkti naujai aparat?rai ar išleisti kelion?ms.
Visai tai ?manoma, tereikia tur?ti fotoaparat? ir kompiuter? su programomis. Piešiantiems nereikia net fotoaparato.
Toks darbas nuostabus tuo, kad nereikia bendrauti su užsakovais, darai tik tai k? nori daryti. Fotografijos ar iliustracijos dirba net tuomet, kai pats atostogauji ar tiesiog tuo metu neturi ?kv?pimo dirbti. Darbas visiškai legalus, su sutartimis. Rinka yra visas pasaulis.
Seiminaro data : geguž?s 24 d. antradienis. Pradžia 18 val. Trukm? 3 val.
Vieta: Vilnius
Seminaro kaina 30 eur
B?tina išankstin? registracija.
Registruotis reikia el.paštu: info@fotokursai.eu
tel. pasiteiravimui: 861277660 (V?tr?)

Renkama grup? ? I pakop? “Skaitmenin?s fotografijos pagrindai” nuo vasario 22 d.

I pakopa “Skaitmenin?s fotografijos pagrindai”
Renkama I pakopos grup? vasario 22 d., pirmadien? 18:00 val.
Kursai vyks tris kartus per savait? pirmadien?, tre?iadien? ir penktadien? (pirm? savait?), pirmadien?, tre?iadien? (antr? savait?).
B?tina išankstin? registracija.
Registruotis reikia el.paštu: info@fotokursai.eu
tel. pasiteiravimui: 861277660 (V?tr?)

Renkama grup? ? I pakop? “Skaitmenin?s fotografijos pagrindai” nuo sausio 18 d.

I pakopa “Skaitmenin?s fotografijos pagrindai”
Renkama I pakopos grup? sausio 18 d., pirmadien? 18:00 val.
Kursai vyks tris kartus per savait? pirmadien?, tre?iadien? ir penktadien? (pirm? savait?), pirmadien?, tre?iadien? (antr? savait?).
B?tina išankstin? registracija.
Registruotis reikia el.paštu: info@fotokursai.eu
tel. pasiteiravimui: 861277660 (V?tr?)